Igenkänningstecknet på Ecofutural OC-systemet är karmens speciella form, som möjliggör att dölja bågeprofilen bakom den, samt den osynliga inre glaslisten.

Specifikation:

 • system med termiskt avbrott,
 • djup på fönsterkarm: 65 mm,
 • djup på fönsterbåge: 68 mm,
 • tjocklek på glaspaket: från 21 till 26 mm (i fasta fönster) och från 21 till 32 mm (i fönsterbågar),
 • standardglaspaket: 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • profil med tre kammare,
 • möjlighet att skapa renoveringsfönster,
 • möjlighet att utforma Monoblock-fönster,
 • en glaslist osynlig inifrån,
 • maximala mått: bredd 1000 mm vid höjd 2500 mm, bredd 1250 vid höjd 2200 mm,
 • möjlighet att bygga tvåfärgade strukturer,
 • möjlighet att skapa fönster med tröskel,
 • värmeisolering (Uf): från 1,66 W/m2K (isolering beror bl.a. på fyllningstjocklek).

*gäller som standard den 16/04/2019. Det krävs teknisk bekräftelse.