Ecofutural är ett stabilt system som garanterar utmärkt värmeisolering och säkerhet på högsta nivå. Fungerar bra vid tillverkning av både fönster, dörrar och skyltfönster. Systemet rekommenderas särskillt för energisparande byggnader.

Tätningslister: 2
Kammare (ram): 3

Möjligheter
Ett modernt fönster- och dörrsystem med tre kammare, avsett för produktion av värmeisolerade fönster och dörrar. Ecofutural möjliggör att skapa skyltfönster, dreh fönster med en eller två bågar, dreh-kipp fönster, fönster som öppnas inåt samt enkel- eller dubbeldörrar. Det är också möjligt att utforma och tillverka Monoblock-fönster i Ecofutural-systemet.

Ecofutural används på platser där ökade standarder för värmeisolering är i kraft. Systemet finns i två alternativ:
– Ecofutural (i) – med omkretsisolering på den plats där glaset ligger intill profilen,
– Ekofutural (i+) – med omkretsisolering på den plats där glaset ligger intill profilen, och med isolering i utrymmet mellan de termiska avbrotten.

Det är också värt att lägga märke till det stora glasutbudet. Fönstren i Ecofutural-systemet kan utrustas med ett glaspaket upp till 50 mm (fasta fönster och dörrar) och 59 mm tjockt (fönsterbågar). Därför kan man här utan problem använda tvåkammarsglaspaket, akustiskt eller inbrottssäkert glas.

Fönstren i Ecofutural kan dessutom utrustas med dolda beslag. I detta fall är beslaget helt osynligt när bågen är stängd. Alla beslagselement kan vara dolda. Förutom det dolda beslagets estetiska värde är det också värt att uppmärksamma dess praktiska egenskaper. Användaren får bland annat möjligheten till 3D-justering och integrerad justering av bågebredden.

 

Specifikation:

 • system med termiskt avbrott,
 • djup på karm: 65 mm,
 • djup på båge: 74 mm,
 • tjocklek på glaspaket: från 4 till 50 mm (i fasta fönster och dörrar) och från 12 till 59 mm (fönsterbågar)
 • standardglaspaket: 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • profil med tre kammare,
 • bredd på termiskt avbrott: 24 mm,
 • profiler separerade av polyamidlister förstärkta med glasfiber,
 • möjlighet att böja profiler och skapa bågfönster (fasta fönster),
 • möjlighet att använda VSG-glasning,
 • möjlighet att bygga tvåfärgade strukturer,
 • möjlighet att använda dolda beslag,
 • system finns i versioner med ökad värmeisolering – Ecofutural (i) och Ecofutural (i+),
 • värmeisolering (Uf): från 1,3 W/m2K,
 • vattenbeständighet: klass 9A (600 Pa),
 • vindlastmotstånd: C4 (1600 Pa).

*gäller som standard den 16/04/2019. Det krävs teknisk bekräftelse.

 

Färgurval
Färger betonar inte bara formen av aluminiumsnickerier utan ger dem också ett individuellt uttryck och en unik estetik.

Alla aluminiumsystem från vårt erbjudande förekommer i två färgpaletter – RAL och DECORAL. Vi erbjuder också anodiserade paneler. Ett sådant brett urval gör det enkelt att anpassa fönsterfärgen till fasaden eller interiören.

RAL
Grundläggande färgpalett. Profilerna kan målas i en av 213 släta färger och färger med en sand- eller metallstruktur.

DECORAL
Palett av träliknande färger. Aluminiumprofilerna från vårt erbjudande kan målas i följande färger: gyllene ek, valnöt, mahogny, träsk ek, bok, tall, körsbär.

ANODISERAT ALUMINIUM
Aluminium som genomgår anodiseringsprocessen får inte bara utmärkta egenskaper (beständighet mot korrosion, större hårdhet), utan möjliggör också att erhålla unika färger. Vårt utbud av färger som erhållits under anodiseringsprocessen omfattar följande färger: blåst silver, sprängt guld, sprängd inox, sprängd champagne, sprängd oliv, blåst brun, blåst svart, borstad anodiserad inox, borstad stark anodiserad inox.

 

Säkerhet
När du väljer fönster, särskilt de som kommer att användas i offentliga byggnader, är det värt att uppmärksamma valet av lämpliga tillbehör, särskilt de som påverkar inbrottssäkerheten. Det slutliga valet av beslagstyp beror dock på kundens individuella behov och krav. Det är verkligen värt att se till att fönstren är utrustade med beslag som uppfyller kraven i WK1 och WK2 – klasser för motstånd mot inbrott. Vi erbjuder sådana beslag. Tack vare dem kan vi garantera högsta säkerhetsnivå.

För att skydda sig mot inbrott är det värt att utrusta fönstren i Ecofutural OC-systemet med tungströmställare. Det här är magnetiska rörelsesensorer som utgör ett extremt viktigt element i hela larmsystemet. Tungströmställaren utlöser larm när beslaget flyttas, dvs. vid varje manipuleringsförsök.

Vi rekommenderar också att utrusta aluminiumfönster med glaspaket med VSG-glas. Detta är en mycket säker lösning, som inte bara utgör en ytterligare barriär för en potentiell inbrottstjuv, utan ger också garanti att ingen som befinner sig i närheten blir skadad av glasbitar om glaset krossas. VSG-glasrutorna är hoplimmade med hjälp av en speciell säkerhetsfilm. Även om rutan går sönder, kastas glassplitter inte omkring, utan förblir fast i glaspaketet.

 

Tillbehör
Det som väsentligt påverkar fönstrets utseende och säkerhet vid användning är olika slags tillbehör. Aluminiumprofiler används ofta vid tillverkning av stora inglasningar. Dessa kan vara ett lätt mål för inbrottstjuvar. För att skydda sig mot inbrott är det värt att utrusta fönstren i Ecofutural-systemet med tungströmställare.

Vi rekommenderar också att utrusta fönster med VSG-glas, dvs. säkerhetsglas. VSG-glaset är ett resultat av permanent limning av glasrutan med en speciell film. Tack vare en sådan konstruktion får glaset anti-inbrottsegenskaper (det är svårt att krossas) och kan utföra en strukturell funktion, för även om glaset går sönder fastnar glasbitarna på folien.

För att säkerställa en konstant tillförsel av frisk luft är det värt att utrusta fönster med ventilation. Vi rekommenderar Renson eller higrostyrda ventilationer från vårt erbjudande. Ventilationen Renson monteras mellan bågeramen och glaspaketet. Den higrostyrda ventilationen placeras i sin tur i karmen. Men ramens höjd måste beaktas, eftersom det kanske inte är möjligt att installera den typen av ventilation i var och en.

Förutom standardlösningar i Ecofutural-systemet erbjuder vi också lackerade handtag och dolda beslag. Glaspaketet kan kompletteras med mellanglas- och utanpåliggande spröjs 23 mm breda.

För dem som uppskattar termisk komfort rekommenderar vi varma distansramar tillverkade av kompositisolerande material. De förbättrar fönsterisolering samt minskar risken för tillfällig kondensation av vattenånga. Dessutom är de varma ramarna en garanti för långsiktig täthet av isolerat glas och för minskning av energiförlust genom att reducera köldbryggan där profilen förbinds med glaset.