Ecofutural är ett stabilt system som garanterar utmärkt värmeisolering och säkerhet på högsta nivå. Fungerar bra vid tillverkning av både fönster, dörrar och skyltfönster. Systemet rekommenderas särskillt för energisparande byggnader.

Specifikation:

 • system med termiskt avbrott,
 • djup på karm: 65 mm,
 • djup på båge: 74 mm,
 • tjocklek på glaspaket: från 4 till 50 mm (i fasta fönster och dörrar) och från 12 till 59 mm (fönsterbågar)
 • standardglaspaket: 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • profil med tre kammare,
 • bredd på termiskt avbrott: 24 mm,
 • profiler separerade av polyamidlister förstärkta med glasfiber,
 • möjlighet att böja profiler och skapa bågfönster (fasta fönster),
 • möjlighet att använda VSG-glasning,
 • möjlighet att bygga tvåfärgade strukturer,
 • möjlighet att använda dolda beslag,
 • system finns i versioner med ökad värmeisolering – Ecofutural (i) och Ecofutural (i+),
 • värmeisolering (Uf): från 1,3 W/m2K,
 • vattenbeständighet: klass 9A (600 Pa),
 • vindlastmotstånd: C4 (1600 Pa).

*gäller som standard den 16/04/2019. Det krävs teknisk bekräftelse.