Systemet skiljer sig från de andra med sitt karakteristiska utseende – släta och mycket smala profiler som imiterar stålprofiler. Ovanlig design och stil betonar ovanliga projekts industriella karaktär. Ett brett utbud av färger möjliggör att perfekt anpassa fönsters utseende till alla projekttyper.

Specifikation:

  • • karminstallationsdjup: 83 mm,
  • • montagedjup på båge: 67 mm,
  • • tjocklek på glaspaket: från 21 till 26 mm,
  • • standardglaspaket: 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
  • • glastjocklek: 5-43 mm,
  • • värmeisolering: 2,56 W/m2K,
  • • användning: skyltfönster, fönster med ett blad, dubbelfönster,
  • • brett utbud av färger.

*gäller som standard den 16/04/2019. Det krävs teknisk bekräftelse.