MB-104 passiv är det perfekta valet för den miljövänlige, då det uppfyller alla krav för passiv huskonstruktion.

Förutom att vara värmeisolerande så är MB-104 passiv även ljud-, vatten- och vindisolerande. Systemet är även mycket hållfast.

MB-104 passiv kan beställas i två olika varianter beroende på kraven för energibesparing: SI eller AERO.

Systemet möter de striktaste kraven på energibesparing. Fönstrens U-värde är 0,53 W/m2K, och dörrarnas 0,62 W/m2K.

 

Leveranstid: 4-5 veckor, direkt från vår fabrik.

TEKNISKA RITNING: