Utåtgående fönster

MB-70 Casement fönstersystem används för att göra delar av extern utveckling, t.ex. fasta fönster, fönster som öppnar utåt, vestibuler, skyltfönster och rumsliga strukturer, som kännetecknas av utmärkt värme- och akustisk isolering, samt vatten- och lufttäthet .

Systemet är utrustat med ett termiskt avbrott och uppfyller dessutom alla krav för energibesparing och miljöskydd, och viktigare, kraven i tillämpliga förordningar och standarder på den brittiska marknaden.

 

Tekniska specifikationer:

  • byggdjup 70 mm,
  • sax- och rullbeslag finns.
  • systemet är helt glaserat från insidan,
  • Tillgängliga lösningar inkluderar lutningsfönster mot utsidan – Top Hung och spröjsade fönster mot utsidan – Side Hung.