MB-78 EI

System MB-78 EI används för att utföra interna eller externa brand partier med dörr enda och dubbla bågar i brandklass  EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 eller EI 90, enligt norm PN-EN 13501-2:2010. Flertal studier och beräkningar har visat att tillverkade av detta systemet produkter har jättebra värmeisolering (Uf från 1,60 W/m2K) och akustiska (till  40 dB).

Systemkonstruktionen  MB- 78EI baseras på termiskisolerade aluminium profiler ALUPROF, vars djup är 78 mm.Dem kännetecknas  av en låg värmeöveförlusten.

Ökning av värmeisolering uppnås genom placering av särskilda isoleringsinsatser i kammarens centrala del.

Detta bidrar till minskade värmeflöde genom kammaren, det centrala läget begränsar också den termiska strålningen.

MB-70HI kan användas både i enskilda lösningar likaväl som aluminiumfasader

  • MB 78EI – brandbarriärer med en dörr i kvaliteter från EI15 till EI90

Dörrarna i systemet MB-78EI kan monteras individuellt, som en del av större glasstrukturer, såväl som i fasaderna för brandsystemen MB-SR50EI och MB-SR50N EI. Stora konstruktionsmöjligheter, valfrihet för olika gångjärn, lås, dörrstängare och andra tillbehör samt optimerad produktionsteknologi är inte de enda fördelarna med detta system. Det är också möjligt att tillverka automatstyrda skjutdörrar MB-78EI DPA med brandmotståndsklass EI15 eller EI30 samt är grunden för att konstruera väggarna MB-78EI utan stolpar samt MB-118EI som erbjuder brandbeständighet i klassen EI120.

Systemet MB-78EI omfattas av ITB:s (Polens Institut för Byggteknik) tekniska godkännande nr AT-15-6006/2012 och engelska CERTIFIRE-certifikatet nr CF 5138.