Värme- och ljudisolering på en hög nivå. Fönster som garanterar termisk komfort och hållbarhet i många år. Bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. Systemet rekommenderas för energieffektiva byggnader.

För Ug = 0,5 varmkanten: 0,79
För Ug = 1,0 varmkanten: 1,20
Tätningslister: 2
Kammare: 6

Energibesparing
De estetiska värdena av fönster i EkoCon 6 går hand i hand med de tekniska parametrarna. Systemet kännetecknas av utmärkta isoleringsegenskaper och skapar nya konstruktionsmöjligheter. 81 mm djupa profiler möjliggör att använda även 54 mm tjocka glaspaket!

Kompletterat med ett treglaspaket och en varmkant utgör systemet en mycket bra värmeisolator. Varmkanten tillverkas av ett kompositisoleringsmaterial. Den förbättrar isoleringen av glaspaket och minskar risken för tillfällig kondensering av vattenånga, som kan frysa under vintern. Detta kan i sin tur orsaka isbildning runt tätningslister. Dessutom garanterar varma distansramar långvarig täthet av flerglasrutorna samt maximerar energibesparingarna genom att reducera värmebryggan mellan ramen och skenan.

Glaset kommer också att förbättra fönstrets termiska parametrar. Rutorna täcks av en selektiv beläggning som gör det möjligt att minska inte bara värmekostnader utan också kostnader för luftkonditionering under varma dagar. Tack vare den speciella beläggningen på glaset reduceras solenergiinsläppet betydligt, vilket gör att man på ett enkelt sätt kan upprätthålla en behaglig inomhustemperatur. På vintern kommer glaset att vara en utmärkt barriär för värme som släpps ut ur huset.

Fönster i EcoCon 6 ger också ett mycket bra skydd mot buller och ljud utifrån. Ljudisoleringen kan till och med förbättras genom att använda ett ljudabsorberande glaspaket.

Fönstren kännetecknas också av en hög klass av vattentäthet. Även vid extrema och föränderliga väderförhållanden är det inte möjligt att vatten kommer in i byggnaden.

 

Specifikation:

 • profil B-klass,
 • 6-kammars konstruktion,
 • profil 81 mm djup,
 • som tillval: vit, brun eller karamellfärgad kärna,
 • systemet utrustat med två tätningslister,
 • tillgängligt i varianten med Soft-Line båge,
 • max. bredd på glaspaket: 55 mm,
 • standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • spärr för felaktigt handtagsläge i standard (DK fönster),
 • mikroventilation som standard i DK-fönster,
 • standardbeslag utrustat med två inbrottssäkra pluggar/1 båge,
 • möjlighet att tillverka fönster med fast eller rörlig stolpe,
 • rekommenderas för energieffektiva byggnader.

 

Estetik
Modern design av fönster i EcoCon 6-systemet ger dem en unik karaktär. Det är en mycket universell produkt som erbjuder ett brett utbud av glaspaket – från standarda till ljudisolerande och säkra. Profiler som är 81 mm djupa möjliggör användningen av glaspaket upp till 54 mm. Breda profiler ger inte bara stora inglasningsmöjligheter, utan också konstruktions stabilitet.

Fönstren kan tillverkas med en fast eller rörlig stolpe. Den rörliga stolpen är den del av fönsterkonstruktionen som är permanent förbunden med en av bågarna. Det är bara tack vare den som vi kan använda hela fönsterutrymmet. Det står ingen stolpe i mitten efter att fönstret öppnats.

För att urskilja sina fönster bland andra eller anpassa deras utseende till fasaden och interiören är det värt att välja dekorativa fanér. Fönstren i EkoCon 6-systemet förekommer i en rik palett av släta och träliknande färger. De kan faneras både en- och tvåsidigt samt på båda sidorna i duofärgen. Användningen av duofärgfanér möjliggör att perfekt anpassa fönstrets utseende både till fasaden och inredningen. Profilerna kan nämligen ha en färg på insidan och en annan på utsidan. Det är en mycket praktisk lösning.

 

Tillbehör
Det enda sättet att säkerställa rätt ventilation i byggnaden är att montera spaltventil. Diffusorer garanterar en konstant tillförsel av frisk luft, även i stängt läge. Vi har ett komplett utbud av tryck-, glas- samt hygrostyrda diffusorer.

Som skydd mot insekter på sommaren ska myggnät funka perfekt. Beroende på kundens behov erbjuder vi rammyggnät samt glidande eller rullande myggnät.

Bland rekommenderade produkter finns också yttre rullgardiner, vilkas funktioner framför allt är att skydda mot svåra väderförhållanden, nyfickna blickar och inbrottsförsök. Vårt utbud omfattar utvändiga rullgardiner för fasad, för infälld montering och i kassett.

För att öka beslagets funktionalitet är det värt att utrusta det med extra element som t.ex. öppningsbroms styrd av ett handtag. Tack vare den är det möjligt att stabilt blockera den öppnade fönsterbågen på den valda bredden. Det räcker bara att vrida handtaget 45 grader ner! Denna mekanism möjliggör att intensivt vädra lägenheten utan att oroa sig för att en plötslig vindstöt kommer att stänga fönstret.

Alla DK-fönster utrustas i standard version med mikroventilation i hörnet. För att säkerställa högre komfortnivå rekommenderar vi att förse fönstret med en speciell funktion som möjliggör att ställa fönstret i kippfunktion och samtidigt justera lutningen på fönsterbågen. Ett intressant förslag är också en broms i handtaget. Tack vare den kan man hålla fönstret i vilken position som helst efter öppnandet.

För att hindra fönstret från att öppnas, men samtidigt bevara kipp-funktionen är det värt att utrusta fönstret med ett s.k. engelskt beslag.