Systemet bygger på beprövade konstruktionslösningar och är ett svar på alla kunders behov – det är stabilt, tätt och garanterar ljud- och värmeisolering på hög nivå.

För Ug = 0,7 varmkanten: 0,96
För Ug = 1,0 varmkanten: 1,30
Tätningslister: 2
Kammare: 6
Renovering: R

Estetik
Dagens teknologi och tillgängliga möjligheter gör att fönstren blir en av byggnadens viktigaste dekorativa element.

Profiler i EcoCon 70-systemet förekommer i två varianter – Soft-Line och Round-Line, vilket skapar en hel del arrangeringsmöjligheter. De är tillgängliga i en rik palett av släta och träliknande färger. Fönstren kan faneras både en- och tvåsidigt samt på båda sidorna i duofärgen. Användningen av duo-färgfanér möjliggör att perfekt anpassa fönstrets utseende både till fasaden och inredningen. Profilerna kan nämligen ha en färg på insidan och en annan på utsidan.

Fönstren kan tillverkas med en fast eller rörlig stolpe. Den rörliga stolpen är den del av fönsterkonstruktionen som är permanent förbunden med en av bågarna. Det är bara tack vare den som vi kan använda hela fönsterutrymmet. Det står ingen stolpe i mitten efter att fönstret öppnats.

 

Specyfikation:

 • profil B-klass,
 • 6-kammarskonstruktion,
 • profil 70 mm djup,
 • som tillval: vit, brun eller karamellfärgad kärna,
 • systemet utrustat med två tätningslister,
 • spärr för felaktigt handtagsläge i standard (DK fönster),
 • mikroventilation som standard i DK fönster,
 • max. bredd på glaspaket: 45 mm,
 • standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • standardbeslag utrustat med två inbrottssäkra pluggar/1 båge,
 • bågen tillgänglig i två varianter: Round-line (rundad) och Soft-line (rak),
 • möjlighet att använda dolda gångjärn.

*standard från 16/04/2019. Kräver teknisk bekräftelse.

 

Säkerhet
De estetiska värdena av fönster i EkoCon 70 går hand i hand med de tekniska parametrarna. Systemet kännetecknas av utmärkta isoleringsegenskaper och skapar nya konstruktionsmöjligheter. Kompletterat med ett treglaspaket och en varmkant utgör systemet en mycket bra värmeisolator. De ger också skydd mot inbrott.

Beslaget i EkoCon 70-fönstren är i standard version utrustat med två inbrottssäkra pluggar samt pluggar med tryckreglering, som gör det svårt att bryta in. Dessa beslagselement garanterar optimalt skydd. Som en av de få tillverkarna lägger vi som standard spärr för felaktigt handtagsläge i DK-fönsters beslag.

På kundens begäran kan fönstren också utrustas med ett beslag som uppfyller alla villkor för klass WK1 och WK2. För att skydda hem mot inbrott bör fönstret också förses med Hoppe Secustik handtag med en nyckel. Hoppe Secustik handtaget är utrustat med en patenterad spärranordning, som gör det svårt att flytta fönstrets beslag från utsidan.

Nyckeln i handtaget ger garanti på att fönstret inte går att öppnas till och med inifrån.

Inbrottsskydd kan också ökas tack vare säkerhetsglas (laminerat) eller härdat glas samt tungströmställare och alarmslinga. Tungströmställare är magnetiska fönsteröppningssensorer som utlöser ett larm när beslaget flyttas. Alarmslingan aktiveras när glaset krossas eller skadas på något annat sätt.

 

Tillbehör
Det enda sättet att säkerställa rätt ventilation i byggnaden är att montera spaltventil. Diffusorer garanterar en konstant tillförsel av frisk luft, även i stängt läge. Vi har ett komplett utbud av tryck-, glas- samt hygrostyrda diffusorer.

För att öka komfortnivån i rummet rekommenderar vi att montera myggnät som utgör det mest effektiva skyddet mot insekter. Beroende på kundens behov erbjuder vi rammyggnät samt glidande eller rullande myggnät. De kan monteras både i fönster och dörrar.

Bland rekommenderade produkter finns också yttre rullgardiner, vilkas funktioner framför allt är att skydda mot svåra väderförhållanden, nyfickna blickar och inbrottsförsök. Vårt utbud omfattar utvändiga rullgardiner för fasad, för infälld montering och i kassett.

För att öka beslagets funktionalitet är det värt att utrusta det med extra element som t.ex. öppningsbroms styrd av ett handtag. Tack vare den är det möjligt att stabilt blockera den öppnade fönsterbågen på den valda bredden. Det räcker bara att vrida handtaget 45 grader ner! Denna mekanism möjliggör att intensivt vädra lägenheten utan att oroa sig för att en plötslig vindstöt kommer att stänga fönstret.

Alla DK-fönster utrustas i standard version med mikroventilation i hörnet. För att säkerställa högre komfortnivå rekommenderar vi att förse fönstret med en speciell funktion som möjliggör att ställa fönstret i kippfunktion och samtidigt justera lutningen på fönsterbågen. Ett intressant förslag är också en broms i handtaget. Tack vare den kan man hålla fönstret i vilken position som helst efter öppnandet.

För att hindra fönstret från att öppnas, men samtidigt bevara kipp-funktionen är det värt att utrusta fönstret med ett s.k. engelskt beslag.