Energibesparing med nya fönster. Vad är U-värde?
gammalt fönster med 2-glas och av äldre modell har oftast ett högt u-värde. U-värdet är den enhet som berättar om fönstrets förmåga att bibehålla värmen. Därför är det viktigt att titta på ett nytt fönsters u-värde innan bestämmer sig för vilken tillverkare beställa ifrån. Ofta ligger moderna fönster kring 0,8 – 1,2 i U-värde. Detta blir alltså en väsentlig skillnad mot ett äldre fönster som ofta ligger på mellan 2,8 – 3,4 beroende på typ av fönster.

Många tillverkare skriver ofta om energifönster och just U-värde och självklart att detta en viktig aspekt. Men för dom flesta räcker det oftast med att utföra själva bytet då skillnaden kommer bli väldigt stor ändå när man till exempel går från 2,9 till exempelvis 1,2 i u-värde. Om dina nya fönster då har 0,9, 1,0 eller 1,2 spelar i sammanhanget dock mindre roll.

När man ska beräkna ett fönsters energieffektivitet så används flera värden, utöver u-värdet.

 

Några av dessa är till exempel:

  • U-Värde – Fönstrets förmåga att bibehålla värmen (Läs mer här: U-Värde)
  • G-Värde – G-värdet anger hur mycket solvärme som kommer in genom fönstret. En hög soltransmittans innebär att mycket gratisvärme kommer in i byggnaden
  • LT-Värde – Mått på den mängd dagsljus som kommer in genom fönstret. Ett LT-värde omkring 60 procent ger bra dagsljusinsläpp!
  • Lufttäthet – Lufttäthet är en viktig egenskap för fönstrets totala energieffektivitet. Titta efter en EQ-märkning i energiklass A-D krav på maximalt luftläckage 1 m³ luft i timmen/m². (Läs mer på EQ Fönster om Lufttäthet)

En vanlig orsak till varför man byter till nya fönster är att man vill minska sina uppvärmingskostnader. Men hur mycket kan man egentligen räkna med? Självklart skiljer sig detta beroende på typ av hus, övriga förutsättningar så som tak, väggar, isolering, golv och typ av uppvärmning.

Spara elförbrukning med nya fönster!