Varför är glas så viktigt?
Forskning visar att dagsljuset är viktig för människans biologiska funktioner och välbefinnande. Detta innebär att vi måste ställa högre krav på dagsljusnivån i våra byggnader. I dag är det fullt möjligt att bygga med stora fönster och glasytor utan att få problem med till exempel värmeförluster, överskottsvärme, kallras och strålningsdrag.

Floatglas
Floatglas tillverkas av sand, soda och kalksten med små tillsatser av dolomit och fältspat. Tillverkningen sker i en kontinuerlig process där det smälta glaset flyter ut på ett bad av smält tenn. Glas-smältan formas till ett glasband som kyls ned och skärs upp i lämpliga stycken. Floatglaset är transparent, har jämn tjocklek och blanka eld polerade ytor. Glaset är fritt från distorsion och idealiskt när det krävs klar genomsikt. Det tillverkas i tjocklekar från 0,4 till 25 mm och ingår i en rad produkter som fönster, möbler, fordon, vitvaror, bildskärmar och annan elektronisk utrustning. Floatglas kan beläggas, härdas, lamineras, böjas, blästras, screentrycks, dekor målas och försilvras (speglar).

Den ursprungliga funktionen för fönsterglas var att släppa in dagsljus och skapa genomsikt, samtidigt som det gav skydd mot väder och vind. Glasets grundfunktion är fortfarande densamma, men nu kan vi åstadkomma mycket mera i en och samma kombination. Idag är målsättningen att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan. Tack vare avancerad förädlingsteknik har glaset utvecklats till den kanske viktigaste byggkomponenten i det här arbetet.

1-glas, 2-glas eller 3-glas?
1 glas är till exempel för glas räcken, balkongräcken (2 st. glas som är ”ihoplimmade”), glastak (alltid härdat aldrig laminerat), växthus, 2 glas samt 3 glas är isolerglas för fönster, dörrar, skjutdörrar, uterum och alla förekommenade byggnader. 2 glas jämfört med 3 glas har generellt sämre ljud och energiegenskaper. 2 glas är dock lättare glaskassett och kan tillverkas i en mängd olika konfigurationer och storlekar. Alla våra glaskassetter är försedda med låg emission (superenergi) hinna för att hindra värmeutstrålning.

Vad är isolerglas?
Isolerglas innebär att glaskassetten har en lågemissions skikt på insidan av glaset. Lågemissionen fångar upp värmen på insidan i din bostad och reflekterar tillbaka den så att värmeutstrålningen genom glaset blir minimal.

Lamellglas
Till fönster som finns på högre plan bör du välja glaskassetter som är laminerade (lamellglas). Laminering (PVB-folie mellan glasskivorna) gör att glassplitter fastnar i glaset och förhindrar personskador nedanför ifall olyckan är framme. Lamellglas bör även användas till glas räcken. Undvik dock lamellglas i glastak. Om glaset går sönder kan hela glaskassetten falla ner som en hel bit och konsekvenser kan bli fatala. Laminerat glas är UV-transmissionen endast cirka 2 % jämfört med cirka 50 % i klart floatglas så vi rekommenderar INTE laminerat glas i fönster där växter och burfåglar finns. Burfåglar behöver UV ljuset (alfa och betastrålar) för att bilda D vitamin.

Ljudreducerande isolerglas
Generellt gäller desto tjockare glas på utsidan desto bättre ljudisolering för lågfrekventa ljud. Prismässigt är dock bättre att investera i en 3 glaskassett. Fördelen är att en 3 glaskassett med ett tjockare glas på utsidan och bredare spalt mellan glasen stoppar även högfrekventa ljud. 34 dB ljudreducering är och anses vara en fullgod ljudreducering och bör räcka i många sammanhang.

Säkerhetsglas och härdat glas
Säkerhetsglas brukar anges som laminerad glas. Våra säkerhetsglas är alltid laminerade både på innerglaset samt ytterglaset. Härdat glas är en bättre lösning om man har burfåglar och växter men inte optimal eftersom det är lättare att ta sönder ett härdat glas med ett vasst föremål i mitten av rutan. Leveranstider på härdat glas är längre eftersom härdat glas inte kan beskäras efter produktionen utan endast måttbeställas när det tillverkas.

Inbrottsbeständigheten förbättras genom att laminera samman härdade glas. Man kombinerar härdat glas med laminat för bästa effekt. Laminerat glas är inte heller så dumt på utsidan då tjuven måste krypa genom glasskärvorna i fönstret, vilket tjuven självklart inte gör, då det både gör ont och tjuven lämnar spår. Ska man skydda sin bostad är hela fönsterkonstruktionen viktig. Undvik att ha glaslister på utsidan av fönstret som tjuven lätt och tyst kan ta bort med en skruvmejsel. Säkerhetsglas används inom följande branscher: Banker och kreditinstitut, affärer för stöldbegärlig elektronik, ädelsten, vapenbutiker, konstgallerier, museer, kärnkraftverk, elverk, sjukhus samt fängelser och anstalter.

Isolerglas till altandörr
Det som är viktigt att tänka på är om du har småbarn hemma. Välj barnsäkert glas både på utsidan och insidan. Glaset bör vara härdad eller laminerad för att tåla eventuella påfrestningar när barnen leker och råkar springa in i altandörren. Härdat glas tål 5-8 gånger större påfrestning än vanligt glas. Glöm inte att ha laminerad insida och härdad utsida för att undvika fallrisker och skärskador när altandörren monteras på högre plan.

Isolerglas till källare
Källarfönster behöver extra skydd på utsidan. Att ha härdat eller laminerat glas på utsidan av fönstret förhindrar både inbrott och skärskador. För bästa resultat kombinera härdat med lamellglas på utsidan.

Barnsäkert glas
Barnsäkert glas är laminerat eller härdat glas. Det är samma klass på säkerhet som säkerhetsglas men det finns fler val på hur insidan av glaset kan se ut. Glöm inte att ha laminerad insida och härdad utsida för att undvika fallrisker och skärskador när altandörren eller ett större fönster monteras på högre plan.

Glas till bastu
Det som är viktigt att tänka på att ALLTID ha härdat glas på insidan av bastu. Detta självklart p.g.a. värmeutvecklingen. Monterar du vanligt glas eller laminerat glas i bastu så spricker glaset när bastu används. Om glaset monteras mot utsidan av fasaden kan ytterglaset i glaskassetten vara laminat eller härdat. Om bastuglaset ska vara på insidan av fasaden så räcker det med en glasskiva som är härdad. Beakta höjdskillnader.

Isolerglas till badrum
Det som är viktigt att tänka på i ett badrum är insynsskyddet. Råglas (ojämna och otydliga konturer när man tittar in genom fönstret) eller frostat glas på ytterrutan är populärt val. När det gäller säkerhet är naturligtvis laminat på insidan ett bra val. Dock ska man ha i åtanke att badrum kan ha hög innetemperatur och ett härdat glas på insidan är optimalt.

Glas till glas räcken för altan samt balkong
Om altanen är på bottenplan så behöver man inte ha laminat på glaset utan det räcker gott och väl med härdat. Däremot om altanen har höjdskillnader som är högre än två meter så bör man förse glaset med både laminat och härdat glas. Laminat för att skydda mot personskador nedanför ifall olyckan skulle vara framme och för att motstå fallrisker genom glaset. Är det endast glas till ett trappräcke utan nämnvärd fallhöjd så är härdat ett bra val. Om du beställer glas till altanräcken se till att den är minst 80 cm hög för att hålla sig inom Boverkets rekommendationer och regler. 80 cm är gränsen för barnsäkra räcken.

Glastak
Glastak ska vara härdat glas. Det finns i olika tjocklekar beroende på hur stor yta glastaket ska uppta. Om du är ute efter isolerat glastak ska du välja 2 glaskassett med härdat glas. 2-glas för att glaskassetten ska väga så lite som det är möjligt. Välj glaskassett med bred distansprofil med varmkant. Argon gas väger ju inget.

Glas för Växthus
Det som är viktigt är att du absolut inte får använda laminat glas då laminat inte släpper igenom UV ljus (endast 2-5%) som växter behöver. Välj härdat glas.

 

Liten ordlista

ESG
Förkortning för härdat glas. Härdat glas är ca 4ggr starkare än ohärdat glas.

VSG
Förkortning för lamellglas. skrivs t.ex. 33.2 (2 st, 3 mm glasrutor som hålls ihop med 2 mm bred PVB-folie)

TVG
Förkortning för värmeförstärkt glas. Värmeförstärkt glas är 2 ggr starkare än ohärdat glas.

Värmeisolering, U
Lågt U-värde innebär god isolering samt minskad energianvändning. Alltför lågt U-värde ökar dock risken för utvändig kondens under vissa tider på dygnet.

Ljustransmission, LT
Hög ljustransmission innebär att mycket ljus förs in i rummet.

Solskydd, solfaktor, g
Ett lågt g-värde innebär en låg andel solenergi som kommer in i rummet. Detta ger bättre förutsättningar för ett bra inneklimat, men minskar dagsljuset och gratisvärmen från solen.

Brandskydd, E, EW, EI
De brandklassade glasen är typgodkända för att klara definierade klasser under en viss tid.

Bullerskydd, Rw (C,Ctr)
Genom att kombinera glas och laminat på olika sätt kan skydd mot olika slags buller erhållas.

Personsäkerhet, klass 1–3
Personsäkerhet anges i klass 1–3 som skydd mot tung stöt för att förhindra skärskador orsakade av glas samt nedstörtning skydd vid nivåskillnader.

Inbrottsskydd, klass P1A-P8B
Skyddsglasen testas för att motstå allt kraftigare manuellt angrepp i form av hård eller skarp stöt.

Beskjutningsskydd, BR1-BR7 eller SG1-SG2
Varje klass anger glasets motstånd mot en viss typ av projektil.

Explosionsskydd, ER1-ER4
Varje klass anger glasets motstånd mot en viss typ av explosion.