Att välja rätt fönster är inte helt lätt. Valet handlar om så väl kvalitet, funktionalitet, pris som utseende. Oavsett om du bygger nytt hus eller om du ska byta ut befintliga fönster på ditt hus så är det viktigt att göra ett noggrant och övervägt val.

Vad är PVC-fönster?
PVC-fönster är fönster vars huvudmaterial i ramen och karmen är av PVC (en typ av plast). Fönster i PVC har många fördelar, de är exempelvis underhållsfria då du inte behöver slipa ner och måla om dem. En annan fördel är att PVC fönster ofta är mycket billigare än klassiska träfönster, vilket har gjort PVC fönster till en riktig storsäljare.

Varför treglasfönster?
I dag är treglasfönster standard på den svenska fönstermarknaden. Anledningen är att treglasfönster möjliggör för ökad luftspalt mellan glasen i glas kassetterna och ger därför lägre u-värde. Treglasfönster är avsevärt mycket bättre på att isolera och sänker fönstrets u-värde betydligt mer än motsvarande tvåglasfönster. Dessutom är de flesta moderna treglasfönster utrustade med ett eller flera skikt av metall. Dessa skikt är så kallade lågemissionsskikt och är osynliga för ögat men reflekterar en stor del av värmestrålningen vilket gör att värmen även bättre stannar kvar inomhus. Treglasfönster gör det även möjligt att arbeta med större glasytor utan att tappa energi. Dessutom bidrar treglasfönster till bättre ljudreduktion.

Vad betyder u-värde?
U-värdet är ett mått på isoleringen på konstruktionen och den värmeförlust som det orsakar, och därför vill du ha fönster med så låga u-värden som möjligt, eftersom höga u-värden betyder större värmeförlust – vilket i sin tur betyder ökade uppvärmningskostnader. Ett bra fönster ska kunna behålla värmen och inte avge mer värme än nödvändigt. Idag kan du hitta fönster med u-värden ända nere under 0,8 men det är också viktigt att veta att fönster med alltför låga u-värden också kan ge kondens på utsidan. Värdet räknas ut på hela fönstret, inklusive karm och båge.

Vad betyder dreh-kipp?
Det unika med inåtgående fönster är att det kan utrustas med funktionerna dreh och kipp. Det innebär att du enkelt kan öppna ditt fönster både vertikalt och horisontellt. När du vrider handtaget 45° så öppnas fönstret i mikroläge (öppnas ca 1cm runt om hela fönstret).

Vad skall jag tänka på vid invändig kondens?
Om du har problem med invändig kondens på dina fönster är det ofta ett tecken på att fönstret isolerar dåligt. Detta gör att det invändiga glaset är kallare än inomhustemperaturen och leder i sin tur till kondens. Men du bör även se över ventilation runt dina fönster om du har invändig kondens. Om luften vid fönstret står stilla och inte värms upp som rummet i övrigt kan kondens uppstå lättare. Se till att dina element inte är täckta med t.ex. täta fönsterbrädor och att inomhusklimatet har god cirkulation och värme kan vara ett sätt att reducera den invändiga kondens risken.

Varför uppstår utvändig kondens på nya fönster?
Under vissa perioder på året kan det ibland uppstå utvändig kondens på nya energieffektiva fönster. Detta är ett bevis på att dina nya fönster gör jobbet. Isoleringsförmågan hos energieffektiva fönster är nämligen så stor att nästan ingen inomhusvärme tränger ut till fönsterrutans yttre glas. Under perioder med stjärnklara nätter kan fönsterrutans yttre glas bli kallare än uteluften och utvändig kondens uppstår vid hög luftfuktighet. Risken för kondens är ofta högre vid fönster som är placerade i oskyddat läge. Till exempel kan den utvändiga kondens risken öka vid fönster som är placerade långt ut i fasaden eller i fasad utan takutsprång. Hos de flesta av våra tillverkare finns kondens reducerande glas som tillval. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad skall jag tänka på när det gäller säkerhet kring fönster och dörrar?
För det första skall du alltid välja att ha försäkrings klassade låsning anordningar på dörrar och fönsterdörrar. Är du osäker på vad detta innebär bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan även uppgradera fönster och fönsterdörrar med extra säkerhet. Du kan även välja till extra skyddsklassat laminerat glas. Och på tal om glas. Det finns en rad olika säkerhetsglas såsom härdat glas och olika klasser av laminerat glas. Kom in till oss så berättar vi mer om vad det finns för möjlighet att uppgradera säkerheten på ditt hus.

Går det att få solskydd såsom persienner och gardiner direkt anpassade till nya fönster?
Det går givetvis alldeles utmärkt att beställa olika invändiga solskydd alternativ till nya fönster. Det kanske allra vanligaste solskydd valet är invändiga persienner. Men det finns även ett stort sortiment av olika plisségardiner, rullgardiner, lamellgardiner och myggnät. Samtliga alternativ är direkt anpassade till det nya fönstret eller fönsterdörren. Och givetvis går det att välja mellan ett stort antal kulörer och utförande. Välkommen in att besöka vår utställning så berättar vi mer.

Vad säger Boverkets byggregler för säkert glas i byggnader?
Stora glasytor i byggnader kan vara vackert, men samtidigt också farligt när olyckan är framme. Därför gäller idag ett ganska omfattande regelverk kring glas i byggnader. Boverket byggregler (BBR) gäller huvudsakligen för bostäder där glaset i fönster och fönsterdörrar är placerat lägre än 0,6 meter över golv, eller mark om det avser utsidan, till exempel vid uteplats eller balkong. Dessa glasytor skall därför förses med lämpligt glas, tex. härdat eller laminerat glas, för att undvika fallolyckor och skärskador. Det är också viktigt att veta att BBR gör skillnad på nya och äldre fastigheter. Nuvarande regler om glas i byggnader gäller alla byggnader där bygganmälan eller ändringar i byggnaden har gjorts den 1 juli 2009 eller senare. Vid ändring, till exempel fönsterbyte, montering av ny fönsterdörr eller inglasning av balkong eller altan, gäller samma krav som vid nybyggnad, om det inte finns särskilda skäl att avvika från kraven. För äldre byggnader gäller de regler som var aktuella när de byggdes eller senast ändrades. Hänsyn till de nya kraven skall emellertid även visas vid fönsterbyten i äldre.