Har du behov av gränsa av ett rum, men samtidigt vill du inte förlora känslan av luft och rymd?  Då är en glasvägg med dörr den perfekta lösningen, som enkelt genomförs utan stora ingrepp i byggnaden.

Vi kan erbjuda handtillverkade glaspaneler i svartlackerat eller zinkbehandlat stål och härdat glas. Skicka med en ritning med exakta mått så får du ett prisförslag med vändande mail (eller nästan). Tala om hur du vill ha den – svart eller zinkbehandlad. Vi kan också erbjuda blästrat stål för ökat motståndskraft mot korrosion. Och behöver du hjälp med att sätta upp den så kan vi lösa det med.
  • Glas: 3-1-3 mm glas
  • Profil stålprofiler, svartlackerade eller zinkbehandlade, med eller utan föregående blästring. Även andra färger går att lösa.
  • Mått: Efter dina mått
  • Ram: 2 cm stålprofiler
  • Dörrarna är utåtgående. Beskriv i en skiss hur du vill ha dem.