Vad är modulmått, karmyttermått och dörrbladsmått?

Modulmått
Måtten på alla standarddörrar och fönster anges i modulmått, där bredd skrivs före höjd. Modulmåttet kan anges i decimeter eller centimeter till exempel 10×21 eller 100×210. Modulmått är en standard som alla svenska tillverkare av fönster och dörrar har enats om. Modulmåttet anger storleken på hålet i väggen där fönstret eller dörren ska monteras.

Karmyttermått
Karmyttermåttet är det faktiska måttet på fönstret eller dörren. Det är oftast ca 20 mm mindre än modulmåttet (kan förekomma variationer beroende på varumärke) för att det ska finnas utrymme att dreva (isolera) och göra justeringar.

Dörrbladsmått
Dörrbladsmått på ytterdörrar, bågmått och glasmått på fönster kan inte användas för beställning, då dessa kan skilja sig mellan olika sortiment.

Hur mäter jag modulmått på fönster och dörr?
1. Lossa foder så att hålet i väggen friläggs.
2. Mät bredd och höjd på hålet som fönstret eller dörren ska monteras i.
3. Skulle inte modulmåttet finnas, mät även den gamla karmens yttermått.

Hur gör jag om jag behöver specialmått på fönster?
Om modulmåttet du mätt upp inte passar med storlekarna i fönstersortimentet kan du i de flesta fall måttbeställa fönstret. Vid beställning av specialmått ska karmyttermått i millimeter anges. Tänk på att karmyttermåttet ska vara 20 mm mindre än hålet produkten ska monteras i.

Glaslinjering på fönsterdörrar
Valet av storlek på fönster i fönsterdörrar avser inte det exakta måttet på glaset i dörren, utan du väljer storlek efter det eventuella fönster som sitter intill fönsterdörren. Valet för öppningsbart eller fast fönster måste göras för att kunna avgöra glaset storlek (det är dock alltid fasta fönster i fönsterdörren). Har du till exempel ett vridfönster intill fönsterdörren som har modulhöjd 160 cm, så väljer du glas linjerat med 160 cm öppningsbart fönster.

Hängning på fönster och dörrar
Hängning på fönster och dörrar ses från utsidan (om det är utåtgående). Hängningen avser gångjärnssidan. På innerdörrar ses hängningen från den sida där du öppnar dörren mot dig.