Varför uppstår utvändig kondens på nya fönster?

Imma på utsidan av fönster
Tidig morgon under höst och vår – det är tillfällen då kondens och imma vanligtvis dyker upp på utsidan av moderna fönster. Anledningen? Att den fuktiga luften är varmare än glaset. Luft ändrar temperatur snabbare än vad materialet glas gör. Därför är glaset, som långsamt kylts ner under natten, fortfarande svalt på morgonen när utomhusluften börjat stiga. Allt eftersom solen värmer upp under dagen kommer glaset komma ikapp och imman försvinna.

Och även om det kanske är trist att titta på ett immigt fönster så är det faktiskt något positivt. Det betyder nämligen att glaset i ditt fönster effektivt isolerar värmen i ditt hem. Hade den yttre glasskivan i ditt fönster varit varmt hade det betytt att värme sipprat ut inifrån. Med andra ord är det inget som är fel – kondensen på utsidan är ett tecken på att du har investerat i välisolerade fönster med lågt U-värde. Eftersom fönstrens utsida är tillverkat för att stå emot väta och tål hög fuktbelastning är det ofarligt med imma på utsidan.

Få bort imma på utsidan av fönster
Även om utvändig kondens och imma är ofarligt för dina fönster kan det vara skönt att slippa. Vad kan du då göra för att minska imman? Det finns några saker som kan hjälpa.

 • Tvätta fönstren. Ett smutsigt glas gör det lättare för kondensen att få fäste. Sätt upp en markis. En nerfälld markis under natten gör att glaset tappar mindre värme till den klara natthimmeln och således kyls ner långsammare.
 • Se över miljön. Miljön runt fönstret påverkar. Till exempel kan buskar och träd hjälpa till att avskärma uteluften från fönstret som då blir mindre känsligt för temperaturskiftningarna.
 • Montera fönstren smart. Genom att sätta fönstret inskjutet i fasaden skyddas glaset bättre mot uteluften, natthimmeln och förändringar i temperaturen.

Vad skall jag tänka på vid invändig kondens?

Om du får imma på insidan av dina fönster, alltså inne i ditt hem så är läget annorlunda. På samma sätt som med imma på utsidan beror det på att varm, fuktig luft kondenseras mot en kall glasruta. Men på insidan av fönstret är det inte tänkt att det ska samlas fukt. Därför är invändig kondens bra att göra något åt.

Få bort imma på insidan av fönster
Om du bor i ett precis nybyggt hus kan invändig kondens bero på att det finns fukt kvar i väggarna. I så fall försvinner problemet snart av sig själv. Men är huset äldre beror det förmodligen på andra saker, som du kan göra något åt. Här är några tips.

 • Rätta till gardinerna. Om du har gardiner som hämmar luftflödet framför fönstren kan de vara orsak till kondens. Dra undan gardinerna och se om det hjälper. Särskilt på natten.
 • Flytta fönsterbänken. Element under fönstret hjälper generellt till att värma upp glasrutan, förutsatt att luftcirkulationen fungerar. Därför vill du gärna ha en springa mellan väggen/fönstret och fönsterbrädan, där varm luft från elementet kan ta sig upp.
  Minska på växterna. Många växter inne bidrar till högre luftfuktighet, vilket i sin tur ökar risken för att fönstren får imma på insidan.
  Använd fläkten. Använd fläkten i köket, tvättstugan och badrummet om du har. Det ökar luftcirkulationen, minskar luftfuktigheten och hjälper till att balansera inomhusklimatet.
 • Vädra. Är luftfuktigheten i ditt hem hög kan det bildas ovanligt mycket kondens på insidan av fönstren. Det kan hända även med nya, energieffektiva fönster eftersom de bidrar till att ditt hem blir tätare. Lösningen på detta är en väl fungerande ventilation och att vädra ofta.
 • Se över ventilationen. Med en felinställd ventilation kan även orsaka övertryck i ditt hem. Då pressas varm luft utåt och spiller onödigt mycket energi genom dina väggar och fönster. Även med bra fönster.
 • Byt fönster. När fönster har ett högt U-värde, det vill säga en låg isoleringsförmåga släpper de automatiskt ut mycket värme och energi från ditt hem. Och klarar inte att hålla ute kylan. Då blir den inre glasrutan kallare än luften- och kondens bildas. Har du äldre fönster som får imma på insidan är detta den troligaste orsaken. Lösningen är då att byta till nya fönster med bättre isolering.

Kondens mellan glasen på ett 2- eller 3-glasfönster
Om det är kondens eller imma mellan glasskivorna på ditt moderna fönster betyder det nästan alltid att glasrutan eller tätningen är punkterad och trasig. Det ska inte kunna komma in någon fukt mellan glasen. Ser du kondens inuti ditt fönster behöver du byta glaskassett. Byta glas gör du enklast med hjälp av en glasmästare.Om det gått så långt att trät riskerar att ha blivit skadat av fukten, kan du behöva byta hela fönstret.

På äldre fönster som inte har gasfyllda isolerrutor kan det potentiellt bli kondens mellan glasen även utan att det är trasigt. Det beror då på att bågen eller karmen inte är tät och det kommer in fukt från sidan, in i fönstret. Det går att täta fönster. Men, det kan vara en bra idé att byta till mer energieffektiva fönster istället.

Kondens inuti ett kopplat 2+1-fönster
Har du ett fönster där du kan öppna och dela på glasrutorna? Kanske med persienner mellan? Då har du ett kopplat fönster med två bågar. På Conrevo fönster har vi en 2-glas isolerruta i den inre bågen och ett enkelglas i ytterbågen.

Inuti den inre isolerrutan ska det inte kunna bli kondens om rutan och tätningen är hel.

Mellan isolerrutan och enkelglaset, alltså inuti ditt kopplade fönster kan det bildas kondens. Det är då av i stort sett samma orsaker som det blir kondens på insidan av andra fönster.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor om imma och kondens på fönster. Förhoppningsvis har du fått ett eller fler tips att testa. Känner du att det är dags att byta fönster hjälper vi på Conrevo Fönster dig gärna!