Fabriksgaranti, villkor vid köp av fönster, dörrar och isolerglaskassetter.

HANDLA & BETALA
När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Conrevo Fönster AB/ByggOne Sweden AB.
En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du angav vid beställningen.

PRISER
Våra priser anges alltid inklusive moms. Misstänkta fall av falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.

BETALNINGSVILLKOR
Förskottsfaktura på 50% som säkerhet måste betalas av kund för att beställningen ska initieras.
Slutfaktura betalas omgående vid leverans annars kommer faktureras förseningsavgift på ytterligare 650kr.för varje försenad vecka. Kund betalar till Bankgiro eller via Swish. Uppgifter finns på faktura. Glöm inte att ange ditt fakturanummer som referens på betalningen. När betalningen har registrerats hos oss då skickar vi order till tillverkning. Kunder som inte har tillgång till Internet eller e-post ombeds att i första hand underteckna och godkänna offerten,avtal och försäljningsvillkoren som vi skickar till kundens folkbokföringsadress. Därefter gäller ovanstående. Vid import eller exportförsäljning tillämpar vi betalning till 100%.

ÄGARFÖRBEHÅLL OCH ÅTERTAGANDE
Conrevo Fönster AB/ByggOne Sweden AB uppmärksammar härmed Kunden att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”.

Vid måttbeställda fönster, dörrar, glaskasetter som är speciellt tillverkade för Er räkning, finns ingen ångerrätt. Fönster mått-tillverkas och anpassas med de mått du anger därför kan du inte återlämna dessa fönster. Det är alltså jätte viktigt att du kontrollerar måtten, hängning samt färg på dina fönster,dörr,skjutparti. Alla fönster/dörrar ses inifrån, tänk på det när du väljer hängning. När du skickar in din beställning av måttanpassade varor, kan ändringar ej göras. Var därför noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner. Äganderätten till objektet övergår till köparen först då köpeskillingen är helt betald. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta objektet.

LEVERANSPLAN
Beställda fönster levereras direkt från fabrik. Normal leveranstid är mellan 3-4 veckor. För specialform fönster ,spröjsade rutor eller annat färg än vit leveranstid beräknas på 4-6 veckor. Garageport samt ytterdörr levereras mellan 6-8 veckor. Detta datum är inte ett exakt datum, leveransen kan variera 1 vecka tidigare eller senare än det preliminära beroende på säsong och yttre omständigheter. Vi levererar till din leveransadress som du angett vid beställningen (ifall detta är avtalat). Vi kontaktar alltid dig minst en dag innan en leverans. Skulle vi inte få tag i dig via telefonnummer du angett lämnas produkterna till den leveransadress du angett utan att du har möjlighet att kontrollera godset. Skulle sådan omständighet uppstå upplöses garantier. Ni är ansvarig att hjälpa till vid lastning, om detta skulle behövas. Är köparen inte fysiskt på plats vid produkt utlämnade, ställs produkterna vid avlastningsplatsen på den leveransadress som kunden uppgav vid ordertillfället sedan skickas ytterligare faktura på 3500 kr.för avlastning. Alla varor tillverkas på special beställning och säljs med äganderättsförbehåll, vilket innebär att produkterna ej får användas /installeras , innan de är till fullo betalda.

Vid mottagande av varorna ska de inspekteras noggrant. Om det finns synliga skador på emballage eller på varan ska detta noteras på fraktsedeln. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och ser godset när leveransen utförs.

Alla beställda varor produceras speciellt till dig enligt önskade mått, därför är leveranstid alltid bara en estimerad leveranstid.

Om det av olika anledningar uppstår försening av leveransen, kontaktas kunden omedelbart om dröjsmålet och anledningen till detta, samt ny leverans vecka anges. Conrevo Fönster AB/ ByggOne Sweden AB ersätter inte kunden för förseningar.

GARANTI
En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under 10 års tid, 20 år underhållsfritt. Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av fackman och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas 1 gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon 1 gång per år. Garantin täcker inte demontering av felaktig produkt, samt montering av ersättningsprodukt. Conrevo Fönster AB/ ByggOne Sweden AB ersätter inte eventuella skador som kan ha orsakats på grund av felaktigheter av våra produkter. Varken indirekt eller direkt skada. Kunden betalar eventuella transportkostnader till och från reparations källan.

Garanti för varor omfattar inte:

  • Naturlig förslitning
  • Mekaniska skador
  • Sprickor i rutan
  • Skador som orsakats till följd av olämplig användning eller drift eller olämpligt underhåll eller brist på underhåll
  • Säljarens varor som monterats på ett olämpligt sätt

Conrevo Fönster AB/ByggOne Sweden AB tar inte ansvar för skada som den sålda varan har påfört människor, saker eller fast egendom efter att kunden har tagit emot varan.

Conrevo Fönster AB/ByggOne Sweden AB tar inte ansvar för förlorad produktion, utebliven förtjänst eller andra ekonomiska konsekvensförluster.

Personsäkerhetsglas och barnsäkerhet
Som kund och byggherre är du ansvarig att kontrollera att du följer gällande lagar beträffande personsäkerhetsglas och barnsäkerhet.Om kund väljer att inte ha säkerhetsglas så tar vi inte ansvar för er skada.

Produktreservation
Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Conrevo Fönster efter att du köpt sänker priserna. Likaväl som vi inte extra debiterar om vi höjer priserna. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när Conrevo Fönster finner det lämpligt.

Conrevo är ett varumärke med inriktning mot byggprodukter som fönster, glaskassetter, skjutdörrar, altandörrar och ytterdörrar. ByggOne Sweden AB är den juridiska ansvariga part av varumärket Conrevo. Fakturor ställs alltid från ByggOne Sweden AB eller Conrevo Fönster AB och det är ByggOne Sweden AB som utgår som part mot köparen. Dessa villkor är ställda av ByggOne Sweden AB men under varumärket och namnet Conrevo Fönster. Kund, beställare eller köpare som omnämns i villkoren är samma juridiska person.

Garantin gäller endast i Sverige (om inget annat överenskommits).