Laminerat glas framställes genom sammansmältning i autoklav under tryckYYYU och värme med termo plastiska folier av mjuk gjord PVB.

Vidhäftningen mellan glas och plast är mycket hög, vilket gör att fragmenten hålls samman vid glasbrott.

Detta medför avsevärt minskad risk för skärskador av kringflygande eller utskjutande skarpt glassplitter.

I övrigt är hållfastheten hos laminerat glas detsamma som för vanligt ohärdat planglas.

Tillvärkningen av laminerat glas tillgår i korthet att de tillskurna glasrutorna maskintvättas och torkas samt läggs samman med speciell PVB-folie i ett dammfritt och luftkondinerat rum.

I nästa steg värms rutorna till plus +90 grader i en förlamineringsugn, där plastfolien mjuknar och klibbar fast i glaset. Merparten av luften pressas ut genom att mangla rutorna mellan gummivaslar.

Slutligen sker den egentliga lamineringen i autoklav där temperaturen höjs till 135-140 grader samtidigt som trycket ökar till 10-12 bar under en tidsrymd av 30-60 minuter.

Efter att glaset svalnat, tas rutorna ut ur autoklaven, de skärs rena, inspekteras.

Kanterna runt om runtan slipas på alla sidor.

Kvaliteten kontrolleras sedan via stickprov, genom förstörande provning av flera slag, varvid det vanligaste är pendeltester.

uuu