Schüco LivIng Alu Inside-systemet använder en patenterad teknik för sammanfogning av aluminium med plast. Tack vare den dimensionella överensstämmelsen med Schüco LivIng-systemet och elimineringen av stålförstärkningar garanteras utmärkt värmeisolering, ekonomisk produktion och montering.

Schüco LivIng Alu Inside-systemet är en konsekvent utveckling av Schüco Alu Inside-systemet. Grunden för denna lösning är den patenterade tekniken för samextrudering av aluminium-plast. Kontinuerliga aluminiumförstärkningar garanterar hela strukturen nästan identisk stabilitet som den som uppnås med stålförstärkningar. Plastsystemet med högsta värmeisolering utan stålförstärkningar möjliggör industriell produktion av fönster i enlighet med kraven för passiv konstruktion.

Köldbryggor elimineras tack vare 7-kammarstrukturen av profiler i Schüco LivIng Alu Inside-systemet, utan stålförstärkningar och lämplig placering av aluminiumförstärkningar. Den största fördelen är placeringen av högkvalitativa aluminiumförstärkningar inuti profilerna. Den släta ytan av aluminium reflekterar ca 90 % av värmestrålningen. Den optimala uppdelningen av kamrarna, minskningen av falsgapet och ytterligare stora isoleringszoner för valfri insättning av värmeisolatorer möjliggör utmärkta värmeisoleringsparametrar.