MasterPatio är ett högisolerat lyft- och glidsystem med mycket bra tekniska parametrar och en minimalistisk design, förfinad i det minsta detaljer. Systemet kombinerar utmärkt värmeisolering med smala synliga linjer och stora dimensioner av strukturen (max. Höjd 3,6 m). Patenterade glasstöd garanterar perfekt viktöverföring till styrvagnarna, vilket leder till bekväm användning.

Tillverkningen i MasterPatio-systemet är snabb och effektiv tack vare det minimerade antalet fräsningar, förenklade hörnkopplingar och prefabricerade dräneringshål i botten ramprofil. Den enkla och exakta justeringen av låset (3 mm) gör installationen mycket enklare.

MasterPatio designades med den naturliga miljön i åtanke. Reynaers Aluminium använder återvunnet aluminium med låga utsläpp i alla sina system. Däremot MasterPatio Den använder också återvunna isoleringsremsor, vilket minskar CO2-utsläppen med 1 130 ton per år. Mängden produktionsspill hålls till ett minimum tack vare det mindre antalet profiler i systemet och optimeringen av deras längd.