Hålet i väggen bör vara cirka 2 cm större än fönstrets karm på både bredd och höjd. Om fönstrets karmyttermått är 980×1180 mm bör alltså hålet vara cirka 1000×1200 mm.

Placera fönstret i vägghålet med distanser mot bottenstycket och på sidorna. Dräneringsspåren som finns på utsidan av karmen skall placeras utåt och nedåt.

Justera fönstret tills det sitter vågrätt och lodrätt på den plats i väggen där du vill ha fönstret med hänsyn till smyg bl a. En förutsättning för att fönsterkonstruktionen skall klara kraven på god
energihushållning och komfort är att fönstret placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Montera fästbeslagen, enligt bilden, på fönsterkarmen genom att vrida fast beslaget.

Beslag fästs på fönstrets båda sidor (om du har beslag över kan du även fästa i fönstrets överkant). Avstånd mellan fästbeslagen ska vara ca 50 cm och max 10 cm från ytterhörn.

Skruva sedan fast fästbeslaget i stommen.

När fönstret skruvats fast i stommen är det dags att isolera, lämpligen med hjälp av fogskum. Var försiktig så att du inte sprutar in för mycket skum eftersom det expanderar kraftigt och kan få karmen att böja sig.

Dom vita plastskydden till kondensspåren sätts lämpligen på plats när skyddsfolien har avlägsnats. Observera att skyddsfolien inte bör sitta kvar i starkt solsken under någon längre tid efter avslutad montering.