1. Förborra ca 3-4 mm från fönsterkarmens yttre nederkant med liten borr.
  2. Lägg en sträng med silikon i spåret i karmens underkant. Tryck upp det bockade fönsterblecket i spåret.
  3. Skruva in små fixerande skruv i dina förborrade hål. (Om man vill kan man även lägga en liten sträng fogskum under blecket, med tegelstenar tyngande på blecket medan skummet expanderar och pressar upp blecket i spåret.)
  4. Ett annat alternativ är att skruva fast fönsterblecken i transportlisten som sitter fast i fönstrets underkant. Om du planerar att använda detta alternativ bör du ta med det i beräkningen när du tar mått för fönstren innan du beställer, så att du har utrymme för att låta listen sitta kvar (transportlisten är ca 3cm hög).