Kombinationen av den mest populära lösningen med en sexkammarskonstruktion medger bättre värmeisolering av fönstret. Profilen av högsta kvalitet, beprövad och uppskattad på marknaden.

För Ug = 0,7 varmkanten: 0,97
För Ug = 1,0 varmkanten: 1,30
Tätningslister: 2
Kammare: 6

Estetik
Tack vare vårt rika utbud av lösningar får fönstret inte bara funktionella, utan också estetiska egenskaper.

Väl anpassad färg och struktur på fanér ger fönstret en individuell stil. Vi erbjuder ett brett urval av släta och träliknande strukturer. PVC fönster kan faneras både en- och tvåsidigt samt på båda sidorna i duofärgen. Kunden själv kan välja formen på fönsterkanten. Den förekommer i två varianter – Round-line (rundad) och Soft-line (rak).

Om du vill ha högsta standard på fönsterestetik är det värt att kolla nästa position i vårt erbjudande. Aluminiumsöverdrag Aluskin är en kombination av värme, som garanteras av PVC fönster, och aluminiumfönsters moderna utseende. De kommer att göra att byggnaden har en helt annan design. Aluminiumsöverdrag för PVC fönster är tillgängliga i ett rikt färgurval från RAL-paletten. Vi har också ett brett sortiment av strukturlacker.

 

Specifikation:

 • profil B-klass,
 • 6-kammarsram,
 • 5-kammarsbåge,
 • ram 85 mm djup,
 • öppet stål 1,5 mm tjockt levereras som standard,
 • spärr för felaktigt handtagsläge i standard (DK fönster),
 • standardbeslag utrustat med två inbrottssäkra pluggar/1 båge,
 • som tillval: vit eller brun kärna,
 • systemet utrustat med två tätningslister,
 • max. bredd på glaspaket: 42 mm,
 • standardglaspaket: 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
 • tillgängligt i två varianter: med rak eller halvlinjerad båge,
 • möjlighet att använda dolda gångjärn,
 • rekommenderas för flerfamiljshus.

* gäller som standard den 16.04.19. Det krävs teknisk bekräftelse.

 

Funktionalitet
Kraven på fönstersnickeri ökar hela tiden. Tack vare lösningarna vi erbjuder kan man utan minsta problem förbättra fönsters funktionalitet och säkerhet.

Standardfönster tillverkade i Ideal 4000-systemet utrustas med två inbrottssäkra pluggar/båge, samt pluggar med tryckjustering, som gör det svårt att bryta in. En av beslagets viktiga delar är mittklämma. Klämman anpassas automatiskt till rummet mellan fönstrets båge och karm. Denna lösning garanterar inte bara säkerhet, utan även täthet, samt bidrar till att bågarna öppnas och stängs mycket lätt. Som en av de få tillverkarna lägger vi som standard spärr för felaktigt handtagsläge i DK-fönsters beslag.

Inbrottsskydd ökas tack vare större antal inbrottssäkra pluggar och ett speciellt handtag med nyckel. Fönster kan också utrustas med ett beslag som uppfyller alla villkor för klass WK1 och WK2.

Fönstren i Ideal 4000 rekommenderas att utrustas med ett beslag med en s.k. graderad tilt. Denna funktion möjliggör att placera bågen i flera positioner. Ett intressant förslag är också en broms i handtaget, som efter att ha öppnat fönstret gör det möjligt att hålla bågen i vilken position som helst. Båda positionerna i vår offert underlättar att ventilera rummen samt garanterar därmed deras tillräckliga ventilation. Trots detta är det alltid värt att utrusta fönstret med en spaltventil. Vi har ett komplett utbud av tryck-, glas- samt hygrostyrda diffusorer.

 

Tillbehör
Valet av tillbehör innebär ofta valet av extra funktioner, vilka fönstret ska uppfylla. En av de viktigaste funktionerna är säkerligen ventilationsfunktion. Montering av ventilation säkerställer en ständig tillgång till frisk luft i ett rum samt förhindrar fuktproblem.

För att säkerställa barns säkerhet i rummet är det värt att välja Hoppe Secustik handtag med nyckel eller ett beslag med en s.k. engelsk tilt. Vad är skillnaden? Handtag med nyckel blockerar helt möjligheten att öppna fönstret. Mekanismen i den engelska tilten blockerar också möjligheten att öppna fönstret, men samtidigt är det möjligt att ställa det i kipp-position.

För att öka komfortnivån i rummet rekommenderar vi att montera myggnät. Detta är det mest effektiva skyddet mot insekter. Vårt utbud av myggnät är väldigt brett. Beroende på dina behov erbjuder vi fasta, glidande eller rullande myggnät.

Vårt sortiment omfattar också anti-smog nät. De skyddar inte bara mot smog, utan också mot svampar, havssalt, växtsporer, pollen, kvalster, insekter och även mot aerosoler, rök eller damm. På vintern utgör de ett utmärkt skydd mot smog, på våren är de en räddning för allergiker och på sommaren fungerar de som myggnät. Anti-smog nät är en godkänd och beprövad lösning som behåller sina filtreringsegenskaper i 3 år.

För investerare som vill att deras fönster ska utmärka sig genom mer elegant utseende rekommenderar vi att lägga till spröjs. Spröjsen uppfyller huvudsakligen en dekorativ roll. Kunden kan välja mellan mellanglasspröjs och utanpåliggande spröjs. Beroende på vilken typ av spröjs som väljs placeras den mellan glasrutorna eller limmas på glasytan.