• PVC-fönster i ekonomiklas. Vänds inåt.
 • VEKA Softline 70 PVC-fönster är ett högkvalitativt fönster med lång livslängd och med goda värmeisoleringsegenskaper.
 • U = 1,1 W/m2K (med treglasfönster).
 • Det är en ekonomisk lösning för byggnader som inte har de allra högsta värmeisoleringsparametrarna (till exempel, vid byta av gamla fönster till nya). Man skall dock notera att även om de är en “ekonomisk lösning“ uppfyller de icke desto mindre med råge många av de krav som anges i EU:S rättsakter för nödvändiga krav på värmeisolerande egenskaper för fönster.
 • Klass A enligt DIN EN 12608.
 • Användningsområde: bostadshus och kommersiella fastigheter.

 

Samtliga parametrar för fönstren uppfyller kraven för högsta kvalitet:

 • Vi har försäkrat oss om att denna profil inte är hälsovådlig, råvarorna är av högsta kvalitet, profiltillverkaren VEKA AG är ansvarig tillverkare och orienterar sig mot högsta kvalitet.
 • Med denna profil har vi under många år utfört de mest komplicerade lösningarsom tänkas kan för fönstersystem.
 • Profilen har lång livslängd: profilytan är maximalt motståndskraftig mot alla typer av yttre påverkan, färgen håller länge.
 • Profilen är mycket stabil. Tillverkaren använder sig av en kvadratisk stålkontur som garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka. För öppningsmekanismen används stålarmatur med dubbevikt sida för maximal stabilitet. Av dessa orsaker är denna profil extremt stabil.

Profilmått:

 • Karmtjocklek: 70 mm.
 • Ramtjocklek: 70 mm.
 • Profilens yttervägg är 3,0 mm tjock. Profilen motsvarar högsta standard och är märkt som klass A.
 • Kamrarna är fördelade i 5 rader. Stålarmeringen är från 1,5 mm och uppåt.

 

Produktmått utan partitionering:

Vändbart fönster
Min: 480 mm x 450 mm
Max: 1500 mm x 1500 mm

Öppningsbart fönster
Min: 330 mm x 330 mm
Max: 1200 mm x 2000 mm

Ej öppningsbart fönster
Min: 250 mm x 250 mm
Max: 2600 mm x 2450 mm
Den stabila fönsterkonstruktionen gör att man även kan tillverka specialbeställda fönster. För specialbeställningar utförs enskild konsultation.

Öppningsmöjligheter:

 • Ej öppningsbart
 • Öppningsbart åt sidan
 • Öppninsbart åt sidan och vändbart
 • Vikbart

 

Design – form och färg:

Form
Formen på PVC-fönster är traditionell eller icke-standard.

Yta och färg
VEKA Softline 70-profilen är klassisk, ytan och färgkvaliteten är idealiskt anpassade. Ytan kräver minimal tillsyn och har lång livslängd.

Ett brett sortiment av standard- och specialfärger. Färger från vitt till mycket svart. Olika tänkbara nyanser, liksom träimitationer och skilda färger på inre och yttre karm.

Tvärposter
Fönstren kan delas upp med dekorativa tvärposter.

 

Ljudisolering:

 • 34 (-1;-4) dB (dessa värden kan ändras en smula vid förändring av produktens mått).
 • Om man väljer ett speciellt ljudisolerande glas kan man nå upp till 50 dB ljudisolering.
 • VEKA AG profilfönster tillhör den högsta klassen av ljudisolerande fönster.

 

De valda fönstersystemen garanterar säkerheten:

Barnsäkerhet
Låsbara handtag kan monteras i fönstren och helt omöjliggöra att öppna dem inifrån.

Inbrottssäkerhet
Fönstren tillverkas alltid med säkerhetsförhöjande beslag, vilka avsevärt begränsar möjligheterna att bryta upp dem.
Produkterna glasas endast inifrån, det är därför omöjligt att ta ut glaset utifrån. Man kan endast ta sig in genom att slå in fönsterglaset. Fönstren kan förses med säkra, laminerade glas.

Säkert underhåll
De vändbara fönstren kan enkelt tvättas inifrån.

Säkerhet ur hälsosynpunkt
Samtliga VEKA-produkter tillverkas endast med kalcium-zink stabilisatorer, inga blystabilisatorer förekommer.

Flerglasfönster:
PVC-fönster kan tillverkas med två- eller treglasfönster

Det kvalitativmellanlägget, som appliceras vid inglasningen är motståndskraftigt mot UV-strålning, kyla och hetta. Det är stabilt och dämpar tillåten rörelse som uppstår på grund av temperaturskillnader.

Tvåglasfönster U = 1.1 W/m2K
(2 glas, 1 av dem värmeisolerande, ädelgasfyllning).
Ljusgenomsläpplighet 79%
Total solenergigenomsläpplighet 61%

 

Möjligheter med flerglasfönster:
1. Värmeisolerande flerglasfönster
2. Flerglaspaket som kontrollerar solenergin
3. Ljudisolerande flerglasfönster. Vid användande av tjockare eller speciallaminerade ljudisolerande glas kan vi nå en ljuddämpningsnivå upp till 50dB
4. Säkra flerglasfönster
5. Dekorativa flerglasfönster
6. Eldfasta flerglasfönster
7. ANTIFOG flerglasfönster
8. Självrenande flerglasfönster

Standard – 24-40 mm flerglasfönster

 

Öppningsmekanism:

 • Siegenia Aubi (Tyskland)
 • Beslagen är stabila och av hög kvalitet och förstärker fönstrens funktionalitet.
 • Handtag kan väljas enligt nedan:
 • Vanlig
 • Låsbara
 • Inbrottssäkra
 • Standardfärger

Vädring:

 • Samtliga PVC-fönster med öppnings- och vändningfunktion kan vädras via mikroventilationen. En sådan beslagskonfiguration monteras in i alla våra produkter.
 • Luftkanaler kan fräsas in i karmen eller fönsterramen och kan också monteras ovanpå flerglaspaketet.
 • OBS: innan montering av luftkanaler ska värmeförluster bedömas. Vidare ska konsultationer med fönstertillverkaren genomföras före placering för luftkanaler.

 

Certifikat:
PVC-fönstren är märkta med CE.

PVC-fönstren och –dörrarna motsvarar de krav som uppställts i EU:s produktdirektiv. Grund för deklaration om motsvarighet är „ift Rosenheim GmbH“.

 

Kvalitetskontroll enligt RAL kvalitetsmärkning för PVC-fönster, klass A.
Värmeisolering enligt DIN 4108 och EnEV, dvs enligt Tysklands energisparnormer. Den VEKA AG är det första företaget inom sin bransch att ta emot DIN ISO 9001.

UAB Sumeda har implementerat ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 standarder för sin företagsledning.
UAB Sumeda är attesterat av Litauiska Republikens miljödepartement

Certifikat för flerglasfönster
ISO 9001, DS certifiering, produkterna uppfyller kraven enligt DS/EN 1279.1

Certifikat för rörliga delar
Siegenia Aubi (Tyskland), Siegenia Aubi Quality Management ISO 9001-certifiering, det företag fokus på kvalitet återspeglas i en växande produktsortiment som möter – och ofta överskrider – rykte “Made in Germany” standard.

Miljövänlighet:

 • Produkten kan återvinnas till 100%.
 • Fönstren och dörrarna är helt säkra eftersom de råvaror man använder i tillverkningen uppfyller de högsta krav som anges i EU:s normer för hälsa, användningssäkerhet och miljöskydd.

 

PVC VEKA Softline 70 profilfönster är stabila.
Tack vare sin stabilitet och långa livslängd märks de som klass A.

Profilen tillverkas med användning av en kvadratisk, 1,5 mm tjock stålkontur. En sådan kontur garanterar största möjliga stabilitet. PVC-profilens väggar är tjocka. Av dessa anledningar är denna profil extremt stabil.

Den 1,5 mm tjock armeringen är tillräcklig för de standard som gäller för kvalitativa fönster. Vi anävder oss emellertid, i syfte att hålla högsta standard på produktens inre även av 1,75 mm tjock armering. Detta gör vi vid tillverkning av färgade produkter, där solens påverkan är större än på vitfärgade profiler.

Profilens yttre vägg är 3,0 mm tjock.

Det är viktigt att notera att Klass A-produkter endast tillverkas av originalråvara, ej av återvunna material. Fönstren och dörrarna är därför mer stabila och av högre kvalitet.

För ramen används stålarmering med dubbelvikt kant för maximal stabilitet.

 

Samtliga material som används i tillverkningen är certifierade, testade och har lång livslängd.
Livslängden tack vare plastkvaliteten.

VEKA AG tillverkar endast PVC-profiler av ej återvunnen plast. Detta garanterar profilens stabilitet och livslängd samt motståndskraft mot deformationer.

Den avgörande skillnaden som gör att VEKA AG PVC-fönsterprofiler är bättre än andra är antalet kalibreringar i tillverkningsprocessen. Tack vare kalibreringsförfarandet är VEKA AG produkterna extremt stabila och motståndskraftiga mot mekaniska och värmerelaterad påverkan i den fortsatta tillverkningsprocessen. Profilen behåller sin karaktär under hela tillverkningen och förändras inte utan förblir som den ska vara.

Livslängd tack vare ytans kvalitet
Såväl den vita som den färgade VEKA-profilen tillverkas utan undantag i fabrik. Vi understryker att den färgade profilen alltid tillverkas endast vid VEKA AG:s fabrik, dvs under tillverkningsprocessen för profilen. Färgen appliceras således industriellt, vilket garanterar högsta kvalitet på yta och längsta möjliga livslängd.

Vid tillverkningen används endast stabilisatorer som är motståndskraftiga mot UV-strålning, de kommer aldrig att gulna av solen.

Livslängd för profilkonstruktionen
Under tillverkningen av profilen tätas mellanläggen endast efter det att profilen svetsats ihop. Mellanläggen utsätts således inte för svetslågans hetta och alla delar, inklusive hörnen, förblir elastiska och funktionella och behåller sin täthet.
Eftersom mellanläggen inte svetsas kan de när som helst enkelt bytas ut.

Livslängd för flerglaspaket
Fönster och dörrar har lång livslängd tack vare flerglasfönstren som fästs vid produkten med användning av ett mellanlägg som inte släpper igenom någon som helst fukt.

Livslängd för beslagl
Produkten har lång livslängd tack vare de stabila tyska beslagen som är utplacerade med lämpliga mellanrum och effektivt fördelar vikten samt upprätthåller funktionen.

 

Tekniska fördelar:
VEKA AG tillverkningsteknologi är en av de äldsta på marknaden för PVC-fönster.

PVC-profil med stålarmering är ett koncept som testats av tiden. Den är mycket stabil och isolerar samtidigt värmen på ett utmärkt sätt. VEKA AG:s långa erfarenhet visar att stålarmeringen inte påverkar de värmeisolerande egenskaperna hos fönster eller dörrar.

Från allra första början valde vårt företag VEKA AG som långsiktig partner. Det långa partnerskapet med VEKA AG har visat på koncernens pålitlighet och på det höga värdet hos VEKA-profilen.

Med VEKA-profilerna kan vi erbjuda klienten professionella PVC-fönsterssystem. För projekteringen av Ditt fönstersystem kommer vi att använda den erfarenhet av såväl tillverkning som montering som VEKA AG som vårt företag samlat på sig. Vårt långsiktiga partnerskap med VEKA AG garanterar en smidig process och hög kvalitet på tillverkningen: god förståelse av profilens möjligheter samt en utmärkt kvalitet på produkterna.

 

Tillsyn:
PVC-fönster och –dörrar kräver minimal tillsyn.

De viktigaste aspekterna som är värda att notera för en god tillsyn är följande:

 • Använd inte frätande ytrengöringsmedel för PVC-fönster.
 • Vid byggen eller renovering, se till att skydda PVC-fänster och –dörrar från byggmaterial, eftersom byggmaterialblandningar som hamnar på produktens yta skapar irreparabla skador. OBS: för att skydda ytan, använd inte starkt fästande maskeringstejp eller liknande.
 • Ta bort skyddsplast genast efter monteringsarbeten, eftersom de, om de lämnas en längre tid, kan skada ytan.
 • Torka bort damm och smuts från ytan några gånger om året. Använd en svamp som dränkts i vatten eller en trasa. PVC-profiler kan tvättas med såpvatten samt med vatten med soda.

För att på lämpligt sätt kunna exploatera fönstren ska man notera följande:

 • Lämplig tranport och lagring av produkterna
 • Skydd och tillsyn av ytan
 • Tillsyn av flerglasfönstren
 • Tillsyn av mellanlägg och vattendränering (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem)
 • Tillsyn av öppningsmekanismer (särskilt efter byggnadsarbeten – lämna inget byggavfall i dem, smörj dem 2 gånger per år)
 • Lämplig vädring