Vad gäller för ROT och RUT-avdrag 2023?
Du kan ansöka om ROT-avdrag när du anlitar en utförare som skall hjälpa dig med att reparera, underhålla, bygga om och bygga till din fastighet som du äger. Det gäller däremot inte för nybyggnation.

RUT-avdrag kan du ansöka om när du anlitar en utförare som skall hjälpa dig med hushållsnära tjänster. Vi går inte in djupare på rut-avdrag i denna artikel mer än att informera dig om att RUT-avdraget räknas ihop med ROT-avdraget.

ROT- och RUT-avdraget har var för sig och tillsammans ett maxbelopp på 50.000 kr per person och år. Detta innebär att nyttjar du bara ROT-avdrag ett år kan denna uppgå till 50.000 kr men har du nyttjat ett RUT-avdrag på exemplevis 10.000 kr så har du bara 40.000 kr kvar i ROT-avdrag för det specifika året.

Tänk på att ROT-avdrag bara gäller för arbetskostnaden, inte materialkostnad.

För att du skall kunna använda ROT-avdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i ROT- och RUT-avdrag.