Ett utmärkt val för personer som uppskattar elegans och komfort. Fönster i Streamline 76-systemet kombinerar maximal säkerhet, hög termisk och akustisk isolering. Beständiga mot yttre faktorer, kännetecknade av en intensiv vit färg.

För Ug = 0,7 varmkanten: 0,97
För Ug = 1,0 varmkanten: 1,30
Packningar: 2
Kammare (ram): 5
Renovering: R
Aluskin: A

Estetik
Fönster i Streamline 76, byggande på profiler från en känd tysk tillverkare, skapar nya standarder inom lång livslängd och skötsel av snickeriytor. Det som urskiljer dem bland fönster i andra system är en unik, snövit färg. De glänsande profilerna, gjorda av högkvalitativ PVC, är lätta att hålla rena och beständiga mot svåra väderförhållanden.

Det finns många möjligheter för att ge sina fönster en individuell stil – bl.a. att välja deras färg och struktur på fanér. Vi erbjuder en hel del släta och träliknande strukturer. Fönster kan faneras både en- och tvåsidigt samt på båda sidorna i duofärgen. En komplett nyhet är fanér full colour. Det är garanti på estetik, enhetlig struktur och färgbeständighet. Fanér läggs inte bara på ramen utan också på fönster- och dörrfalsar, kanter och andra element. Full Colour fanér är tillgängligt endast om man väljer träliknande strukturer.

Om du vill ha högsta standard på fönsterestetik är det värt att kolla nästa position i vårt erbjudande. Aluminiumsöverdrag Aluskin är en kombination av PVC fönsters praktiska egenskaper och aluminiumfönsters moderna utseende. De kommer att göra att byggnaden har en helt annan design. Aluminiumsöverdrag är tillgängliga i ett rikt färgurval från RAL-paletten. Vi har också ett brett sortiment av strukturlacker.

Vid tillverkning av våra fönster använder vi komponenter av högsta kvalitet samt ser till att själva tekniska processen går enligt högsta standarder. Den maskinpark vi har till vårt förfogande möjliggör oss att tillverka fönster med hjälp av nya teknologier som t.ex. V-Perfect. Det är ett innovativt system att förbinda PVC-fönsterprofiler, som gör att svetsningarna är nästan omärkliga.

 

Specifikation:

 • profil B-klass,
 • 5-kammarskonstruktion,
 • profil 76 mm djup,
 • spärr för felaktigt handtagsläge i standard (DK fönster),
 • mikroventilation som standard i DK fönster,
 • standardbeslag utrustat med 6 inbrottssäkra pluggar/1 båge,
 • systemet utrustat med två tätningslister,
 • öppet stål 1,5 mm tjockt levereras som standard,
 • som tillval: vit, brun eller karamellfärgad kärna,
 • bågen tillgänglig i två varianter: Classic Line och Round-line,
 • max. bredd på glaspaket: 49 mm,
 • standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
 • möjlighet att använda aluminiumsöverdrag,
 • möjlighet att tillverka fönster med en renoveringsram,
 • möjlighet att använda dolda gångjärn.

* gäller som standard den 16.04.19. Det krävs teknisk bekräftelse.

 

Säkerhet
Som standard utrustas fönster med spärr för felaktigt handtagsläge, fyra inbrottssäkra pluggar/båge samt pluggar med tryckreglering, som gör det svårt att bryta in. En av beslagets viktiga delar är mittklämma. Klämman anpassas automatiskt till rummet mellan fönstrets båge och karm. Denna lösning garanterar inte bara säkerhet, utan även täthet, samt bidrar till att bågarna öppnas och stängs mycket lätt. Fönster kan också utrustas med ett beslag som uppfyller alla villkor för klass WK1 och WK2.

Inbrottsskydd kan också ökas tack vare tungströmställare och alarmslinga. Tungströmställare är magnetiska fönsteröppningssensorer som utlöser ett larm när beslaget flyttas. Alarmslingan aktiveras när glaset krossas eller skadas på något annat sätt.

 

Energibesparing
Energieffektiva fönster i Streamline 76-systemet med hög nivå av värme- och ljudisolering. Redan i standard version garanterar de optimalt skydd. Tvåglaspaket, två tätningslister och 76 mm djup profil gör att fönstret utgör en effektiv barriär för värme som släpps ut ur huset.

Kompletterat med ett treglaspaket och varma distansramar utgör systemet en mycket bra värmeisolator. Varmkanten tillverkas av material med speciella värmeegenskaper, och berikas med ett tunt lager av specialfilm som gör det möjligt att helt hindra vattenånga från att tränga in. Tack vare sin uppbyggnad förbättrar varmkanten inte bara glasets isoleringsegenskaper, utan garanterar också långvarig täthet av glaspaket och maximerar energibesparingarna.

Fönster i Streamline 76 rekommenderas att utrustas med glas Climaplus 4S som utgör en innovativ lösning om det behövs att förbättra fönstrets termiska parametrar. Rutorna täcks av en selektiv beläggning som gör det möjligt att minska inte bara värmekostnader utan också kostnader för luftkonditionering under varma dagar. Tack vare den speciella beläggningen på glaset reduceras solenergiinsläppet betydligt, vilket gör att man på ett enkelt sätt kan upprätthålla en behaglig inomhustemperatur. På vintern kommer Climaplus 4S-glaset att vara en utmärkt barriär för värme som släpps ut ur huset.

 

Renovering
Förutom vanliga fönster erbjuder Streamline 76 till och med renoveringsfönster, vilkas montage är enkelt och snabbt. Det krävs ingen demontering av den gamla fönsterkarmen och tack vare detta kan vi vara säkra på att det inte kommer att orsaka några skador på väggarna och fasaden. Den icke invasiva fönstermonteringen gör att det är den bästa och ibland också enda lösningen för användning i gamla och historiska byggnader.

 

Tillbehör
Det är värt att utrusta fönster i det systemet med spaltventil. Vi har ett komplett utbud av tryck- och hygrostyrda diffusorer. Vi rekommenderar också att välja handtag Hoppe Secustik med nyckel eller stiliga handtag Moonline. För att öka beslagets funktionalitet är det värt att utrusta det med extra element som t.ex. öppningsbroms styrd av ett handtag. Tack vare den är det möjligt att stabilt blockera den öppnade fönsterbågen på den valda bredden. Det räcker bara att vrida handtaget 45 grader ner! Denna mekanism möjliggör att intensivt vädra lägenheten utan att oroa sig för att en plötslig vindstöt kommer att stänga fönstret.

För att säkerställa barns säkerhet i rummet är det värt att välja ett beslag med en s.k. engelsk tilt. Det är en mekanism som blockerar möjligheten att öppna fönstret, men samtidigt är det möjligt att ställa det i kipp-position.

Om du vill ge fönstret ett originellt utseende kan du utrusta det med spröjs som delar upp glasutrymmet i mindre delar. Vi erbjuder såväl mellanglasspröjs som utanpåliggande spröjs. Båda spröjstyperna kan förekomma i vilken färg från Salamander-paletten som helst. Tack vare detta finns det inga problem med att anpassa färgen till färgen på fönsterprofilen.

Vi rekommenderar att byta en vanlig – fast – fönsterstolpe mot en rörlig stolpe 62 mm bred. Den rörliga stolpen är den del av fönsterkonstruktionen som är permanent förbunden med en av bågarna. Det är bara tack vare den som vi kan använda hela fönsterutrymmet. Det står ingen stolpe i mitten efter att fönstret öppnats.

Personer som uppskattar sin integritet och samtidigt vill utrusta sina fönster i något slags solskydd kan montera rullgardiner av screen-typ. De är en av de mest stiliga lösningarna för att skydda rum mot överdriven upphettning. Materialet, som de är tillverkade av, absorberar och reflekterar en stor del av solljuset. Tack vare detta kan användaren upprätthålla en behaglig inomhustemperatur.